Regulamin

REGULAMIN KĄCIKA

 1. Wejście do Kącika tylko z rodzicem/opiekunem – wyjątkiem są zajęcia zorganizowane.
 2. W Kąciku może przebywać łącznie troje dzieci z rodzicami/opiekunami.
 3. Przy dwójce dzieci wejście drugiego rodzica/opiekuna bezpłatne.
 4. Jeden rodzic/opiekun może wejść maksymalnie z dwójką dzieci.
 5. Drugie i trzecie dziecko w wieku do 9 miesięcy bezpłatnie
 6. Wejście tylko z jednym rodzicem – drugi opiekun płatny tak jak dziecko.
 7. Możliwa wcześniejsza rezerwacja miejsca telefonicznie 603594570 lub mailowo kontakt@kacik-montessori.pl .
 8. Po wejściu do Kącika należy zdjąć obuwie lub włożyć kapcie/obuwie zmienne.
 9. Zachęcamy do korzystania z dywanika podczas pracy z pomocami Montessori (dywaniki zastępują stolik i nie należy na nich siadać).
 10. Po skończonej zabawie pomoce należy odłożyć na wyznaczone miejsce.
 11. Do Kącika nie należy wchodzić z jedzeniem i z napojami (wyjątkiem jest woda).
 12. W miarę możliwości należy zachować ciszę w czasie pracy z pomocami i traktować innych z szacunkiem.
 13. Kącik nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie bawialni oraz w miejscu przeznaczonym na wózki.
 14. Rodzic/opiekun odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko.

© 2020. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl