Wypożyczalnia

Już działa wypożyczalnia wysyłkowa!

POBIERZ KATALOG

 

 

 

 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA Z WYSYŁKĄ

 

 1. Wybierz min. 2 pomoce i telefonicznie lub mailowo potwierdź ich dostępność (603 594 570, 796 332 424 lub kontakt@kacik-montessori.pl).
 2. Po wybraniu pomocy, wysyłamy mailowo zestawienie wszystkich kosztów (koszt wypożyczenia + kaucja + koszt wysyłki w jedną stronę).
 3. Po akceptacji kosztów wyślij nam swoje dane: imię i nazwisko, mail, numer telefonu, adres na który ma zostać wysłana paczka.
 4. Odbierz email z gotową do podpisania, wypełnioną umową. Wydrukuj, podpisz, zeskanuj lub zrób zdjęcie i odeślij z powrotem.
 5. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania umowy, napisz w emailu – „Akceptuję warunki umowy” oraz imię i nazwisko.
 6. Wpłać na podany w mailu numer konta odpowiednią kwotę.
 7. Odbierz przesyłkę i ciesz się rozwojem Swojego dziecka.
 8. Przesyłkę wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wpłaty.
 9. Po upływie 7 dni od otrzymania paczki, prosimy o odesłanie jej. Liczy się data doręczenia i nadania paczki.
 10. Po telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia na kolejne 7 dni.
 11. Wysyłamy tylko na terenie Polski.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WYSYŁKOWEJ

 1. Pomoce i zabawki będące przedmiotem wypożyczenia są własnością firmy Mobilne Montessori.
 2. Wypożyczalnia przed wysłaniem pomocy pobiera od Klienta kaucję, kwotę za wypożyczenie oraz ustaloną wcześniej kwotę za przesyłkę w jedną stronę.
 3. Kaucja jest zwracana w momencie, kiedy pomoce wrócą z powrotem do miejsca wypożyczenia i zostanie stwierdzony stan niepogorszony.
 4. Klient samodzielnie opłaca przesyłkę zwrotną.
 5. Klient zwraca wypożyczone zabawki/pomoce poprzez dowolną usługę kurierską, na podany wcześniej przez Wypożyczalnię adres.
 6. Klient zobowiązuje się zwrócić pomoce/zabawki w ustalonym terminie w stanie niepogorszonym.
 7. Klient zobowiązuje się do dbałości o pomoce/zabawki.
 8. Użyczenie pomocy/zabawek osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 9. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie pomocy/zabawek jest dzień dostarczenia paczki do miejsca odbioru oraz dzień, w którym zostanie nadana paczka zwrotna.
 10. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji pomocy/zabawek.
 11. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia pomocy/zabawek, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak jest to możliwe. Ze względu na obowiązujące rezerwacje przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
 12. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci pomocy/zabawek w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku, do momentu zwrotu pomocy/zabawek.
 13. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pomocy/zabawek wynikające z normalnego używania zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zdekompletowanie oraz za zaginięcie pomocy/zabawek. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu wypożyczalnia zatrzymuje wpłaconą przez Klienta kaucję.
 15. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia pomocy/zabawek. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mobilne Montessori z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 4/1a NIP 5932487227 REGON 385254618. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 16. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

 

Pobierz katalog

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STACJONARNEJ

 1. Pomoce i zabawki będące przedmiotem wypożyczenia są własnością firmy Mobilne Montessori.
 2. Wraz z odbiorem wypożyczanych pomocy/zabawek Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Pomoce/zabawki wypożyczyć może osoba, która okaże dokument tożsamości ze zdjęciem. Wypożyczalnia może dodatkowo zażądać od Klienta kaucji. Kaucja jest wtedy deponowana w kasie i zwracana po oddaniu pomocy/zabawek w stanie niepogorszonym.
 4. Pomoce/zabawki zostaną udostępnione Klientowi w dniu wypożyczenia określonym w rezerwacji. Wypożyczając pomoce/zabawki, Klient potwierdza, że są one pozbawione wad.
 5. Klient zobowiązuje się zwrócić pomoce/zabawki w ustalonym terminie w stanie niepogorszonym.
 6. Klient zobowiązuje się do dbałości o pomoce/zabawki.
 7. Użyczenie pomocy/zabawek osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 8. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie pomocy/zabawek jest dzień udostępnienia ich przez Wypożyczalnię. Wszelkie opłaty za ustalone są w Cenniku.
 9. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji pomocy/zabawek.
 10. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia pomocy/zabawek Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie, mailowo lub osobiście tak szybko, jak jest to możliwe. Ze względu na obowiązujące rezerwacje przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
 11. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci pomocy/zabawek w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku, do momentu zwrotu pomocy/zabawek.
 12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pomocy/zabawek wynikające z normalnego używania zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zdekompletowanie oraz za zaginięcie pomocy/zabawek. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu wypożyczalnia zatrzymuje wpłaconą przez Klienta kaucję.
 14. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia pomocy/zabawek. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mobilne Montessori z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 4/1a NIP 5932487227 REGON 385254618. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 15. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

 

© 2020. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl